AEO (Authorised Economic Operator)

Nouveau Shipping & Transport is in het Rotterdamse havengebied als één van de eerste bedrijven in 2010 door de douane AEO gecertificeerd.

Het AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) is een certificaat dat door de douane wordt afgegeven aan douane expediteurs die internationaal actief zijn en veel te maken hebben met de afwikkeling van douanezaken binnen de EU.

AEO biedt veel voordelen in het afhandelen van douanezaken en levert onze cliënten tijd en financieel voordeel op.
Sinds de introductie van AEO kent de douane twee goederenstromen: goederen van gecertificeerde en van niet-gecertificeerde bedrijven.

De faciliteiten die samenhangen met het AEO-certificaat zijn:

  • minder fysieke- en documentcontrole;
  • voorrang bij controles en vooraf informatie met betrekking tot de uit te voeren controle;
  • de houder van een certificaat kan vragen of een controle op een bepaalde plaats kan plaatsvinden;
  • minder douane scans;
  • fysieke controles worden toegestaan bij de klant;
  • minder gegevens te verstrekken in aangiftes.

Om de status van Authorised Economic Operator te krijgen moet een bedrijf aan een aantal veiligheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op het Communautair douane-wetboek en de bijpassende toepassingsverordeningen.
Er zijn drie soorten AEO-certificaten:
  • certificaat AEO-douanevereenvoudigingen;
  • certificaat AEO-veiligheid;
  • gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid.

Het certificaat is in de hele EU geldig.