Rotterdamse haven

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa met een goederenoverslag van ca. 500 miljoen ton per jaar. Ruwweg bestaat de Rotterdamse haven uit container terminals, terminals voor de chemische en petro-chemische industrie en overslagterminals voor massagoederen. Wereldwijd neemt Rotterdam de vierde positie in en is de laatste jaren voorbij gestreefd door de Chinese havens Shanghai en Ningbo, en door Singapore.

Natte bulk, voornamelijk ruwe olie dat per pijpleiding wordt doorgevoerd, is goed voor 50% van de omzet.
Eénvijfde van de overslag komt voor rekening van de container terminals. De Rotterdamse haven biedt arbeidsplaatsen (direct en indirect) aan ca. 200.000 mensen.
Per jaar meren ongeveer 40.000 schepen aan in Rotterdam. De maximale diepgang ligt op 24 meter en deze zgn. Eurogeul wordt continu op diepte gehouden.

In het achterland van Rotterdam, gelegen aan belangrijke rivieren zoals Rijn, Moesel, Maas en belangrijke kanalen, wonen ca. 460 miljoen mensen. Het achterland wordt bediend door wegtransport, spoorvervoer, binnenvaart en directe pijpleidingen voor vloeibare producten.
De oudste havens zijn in 1872 ontwikkeld. Het laatste project, de Tweede Maasvlakte, dateert van 2014 en is nog niet geheel voltooid. De totale oppervlakte van het havengebied bedraagt ca. 10.000 hectare. Rotterdam kent geen belemmeringen met betrekking tot aankomst of vertrek ( zoals eb- en vloed sluizen) en is 24/7 bereikbaar.

De haven van Rotterdam heeft een belangrijke positie in de doorvoer van goederen (containers) middels kleinere feeder schepen naar de Britse Eilanden, Scandinavië en de Baltische Staten. Wereldwijd staat Rotterdam in verbinding met 500 havens d.m.v. vaste lijndiensten en met 1.000 havens door zo genoemde trampvaart.